• Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Αικατερίνη Κασιμάτη
  • Συντονιστής Παραρτήματος: Ιωάννης Παπαδομαρκάκης
  • Γραμματειακή Υποστήριξη: